Marketingowe Badania Rynku ( jakościowe i ilościowe)

 • W obszarze rynku: wielkość, trendy, czynniki zewnętrzne
 • W obszarze klienta ( konsumenta, pacjenta, nabywcy): profil klientów, lokalizacje, potencja, potrzeby, stosunek do firmy
 • W obszarze produktów/usług: jakość, cena, cechy
 • W obszarze działań marketingowych: kanały dystrybucji, efektywność kanałów dystrybucji, efektywność działań marketingowych, usługi przed- i posprzedażowe, wizerunek firmy
 1. Badania ilościowe
  • Zogniskowany Wywiad Grupowy (Focus Group Interview, FGI)
  • Grupy Kreatywne (Creativity Group)
  • Mini Grupy
  • Indywidualny Wywiad Pogłębiony (Individual in-Depth Interview, IDI)
 2. Badania jakościowe
  • Wywiad telefoniczny (CATI) – własne Call Center
  • Wywiad bezpośredni z respondentem (face-to-face, F2F)
 • wysoką istotność wyników badań
 • sprawdzona metodologia
 • analizy i raporty badawcze sporządzane przez specjalistów w danej dziedzinie badawczej

W celu uzyskania pełnej informacji o usłudze prosimy o email